همسایگان به حفظ اطلاعات شخصی بازدیدکنندگان پایبند است و محفوظ ماندن این اطلاعات را جزو حقوق کاربران اینترنت می داند.

در وبسایت همسایگان دو نوع از اطلاعات درباره ی بازدیدکنندگان جمع‌آوری می‌شود: نخست نشانی ایمیل هایی که بازدیدکنندگانی که مایل اند مشترک خبرنامه شوند خود به اختیار برای ما می فرستند، و دوم داده‌های آماری در مورد بازدید کنندگان وبسایت.

ایمیل های مشترکان خبرنامه

مشترکان خبرنامه به اختیار خود نشانی ایمیل خود را برای در اختیار همسایگان قرار می‌دهند تا از انتشار مطالب جدید در وبسایت مطلع شوند. همسایگان این ایمیل‌ها را در اختیار اشخاص ثالث قرار نمی دهد. چنانچه مشترکان خبرنامه‌ مایل نباشند خبرنامه را دریافت کنند می توانند از طریق دنبال کردن لینک لغو اشتراک، که در متن خبرنامه آمده است، اشتراک خود را لغو کنند.

داده‌های آماری

همسایگان، مثل دیگر ناشران مجله های اینترنتی، داده‌های آماری بازدیدکنندگان را جمع و بررسی می‌کند. هدف از جمع‌آوری این داده‌ها صرفاً شمارش تعداد بازدیدکنندگان سایت، کشور آن‌ها، صفحات مورد علاقه ایشان و اطلاعاتی از این دست است. در روند جمع‌آوری داده‌ها، همسایگان قادر نیست هویت شما را تشخیص دهد بلکه بر پایه داده‌های دریافتی رایانه‌ای را خواهد شناخت که با شماره‌ای خاص به سرور شبکه متصل شده است. نرم‌افزار مورد استفاده ما برای تهیه گزارش‌های آماری با استفاده از داده‌های یاد شده، بر پایه یک قابلیت استاندارد در مرورگر‌ها متکی است که به نام «کوکی» شناخته می‌شود که قادر است آمار بازدیدکنندگان از صفحات مختلف وبسایت را جمع آوری کند. این «کوکی»‌ها به صورت تصادفی برای بازدیدکنندگان جدید اختصاص می‌یابند و پس از ترک سایت توسط بازدیدکننده یا غیر فعال و یا به کلی پاک می‌شوند.

اشتراک خبرنامه

اگر به خواندن همسایگان علاقه مندید خبرنامه همسایگان را مشترک شوید تا مقالات را به سرعت پس از انتشار دریافت کنید: